هر کدام از روش های تکنیکال و غیر تکنیکال ، تاکتیک ها و استراتژی های به خصوص خود را دارند اما عده ایی اعتقاد دارند که باید با یافتن روش هایی بتوان به صورت همزمان از این دو سبک استفاده کرد.

هر کدام از این سبک ها قدرت به خصوص خود را دارند و اگر توانایی ترکیب این دو مورد بوجود آید یک قدرت جادویی ایجاد می شود. در ادامه به معرفی 5 روش متعادل سازی این دو سبک می پردازیم :

 _ فهم نقش سئو تکنیکال در سازمان و تشکیلات :

_ تیم فناوری اطلاعات تکنیکال که داده ها و اطلاعات مهم کاربران را مدیریت می کند.

_ توسعه دهندگان وب

_ فعالیت های غیر تکنیکال سئو ( لینک سازی و بازاریابی محتوا )

 _ تعیین توانایی های هر نوع از روش های سئو

هر کدام از سبک های تکنیکال و غیرتکنیکال فعالیت های خاص خود را دارند که باید برای پیاده سازی صحیح سبک ها باید فعالیت ها را به بهترین شکل اجرا کرد. اما در قسمت هایی هم پوشانی وجود دارد. یعنی بعضی فعالیت ها هم مربوط به تکنیکال و هم غیر تکنیکال می شود درست مانند قانون اشتراک ریاضی که بین دو مجموعه هم پوشانی ایجاد می کند.

 _ وارد شدن سئو به فعالیت های شناور محتوا :

آیا محتوا بر اساس قوانین و دستورالعمل ها ایجاد شده است ؟ تصاویر چگونه بهینه سازی شده اند ؟ چه نوع منابعی برای لینک سازی استفاده شده است ؟ چگونه و در چه زمان هایی باید از هدینگ های H1 ، H2 و H3 استفاده کرد ؟