کمپانی گوگل اعلام کرد که عملکرد بخش جستجوی سایت " Site Search " خود را در پایان سال 2017 متوقف خواهد کرد.

این موتور جستجو به کاربران و مشتریان خود اعلام کرده که یک سرویس موتور جستجو داخلی دیگری برای فعالیت های خود پیدا کنند. این بخش به کاربران اجازه می دهد که موتور جستجو وبسایت داخلی خود را بر پایه فناوری و تکنولوژی جستجو گوگل قدرتمند کنند.

گوگل بر اساس ارزش های جستار ماهیانه برای محصولات شارژ خواهد کرد. گوگل اعلام کرده که کاربران و مشتریان به محصولات Ad-Powered که موتور جستجو کاستم رایگان و یا محصول cloud search نامیده می شوند دیرکت خواهند شد. با اینکه این قابلیت از دسترس خارج خواهد شد اما پشتیبانی های تکنیکی در دوره زمانی خاص توافق صورت خواهد گرفت.

کاربران GSS که در بازه زمانی اول آوریل تا 30 ژوئن 2017 قرارداد آن ها منقضی می شود یک فرصت 3 ماهه اضافه برای دسترسی به ایجاد تغییرات لازم داده خواهد شد.