📣 اعلامیه رسمی در گوگل پلاس : فرآیند حذف ترکیب های ایندکسینگ اپ ها و برنامه ها از کنسول جستجو گوگل آغاز شد.

این فعالیت به منظور از بین بردن ها بهانه ها برای ترکیب اپ ها در موضوع جلوگیری از المثنی سازی های غیرلازم انجام می شود.

پروژه " Fetch As Google " برای اپ های موبایلی در سال 2015 میلادی ارائه شد که نزدیک به 2 سال از ارائه آن می گذرد اما اکنون تصمیم کارشناسان کمپانی بر آن است که این قابلیت را حذف کنند. 🚮

بعد از یک سال از ارائه این ابزار برای اپ های موبایلی در کنسول جستجوی گوگل نام " Google App Indexing " به " Firebase App Indexing " تغییر پیدا کرد.

از آن زمان به بعد قابلیت های اندکسینگ اپ ها و استفاده از ابزار کنسول جستجو کمرنگ شد چون تمرکز اصلی کمپانی گوگل بر روی  صفحات موبایلی پرشتاب 📱 ، PAWs ، تکنولوژی های گوناگون درباره اپ های موبایلی در جستجو و کنسول جستجو قرار گرفته است.

در اعلامیه رسمی آمده که کمپانی در سال 2016  " Firebase App Indexing " را با ابزارهای سنجشی برای اپ ها یکپارچه کرد. برای جلوگیری از ایجاد محتواهای یکسان یا همان المثنی سازی قابلیت " Fetch As Google for Apps " از کنسول جستجو حذف خواهد شد.