جستجو تصویری گوگل نشان هایی را برای دستورهای غذایی ، ویدئوها ، محصولات . تصاویر انیمیشنی اضافه کرده است.

اگر تصویری در نتایج جستجوهای تصویری بصورت GIF ، ویدئو و یا دستور غذایی 🌯 باشد گوگل در کنار تصویر یک نشان کوچک نمایش داده خواهد شد.