📣 اعلامیه رسمی در گوگل پلاس : فرآیند حذف ترکیب های ایندکسینگ اپ ها و برنامه ها از کنسول جستجو گوگل آغاز شد.

این فعالیت به منظور از بین بردن ها بهانه ها برای ترکیب اپ ها در موضوع جلوگیری از المثنی سازی های غیرلازم انجام می شود.